Mag er nog gebouwd worden op Goeree-Overflakkee?

Mag er nog gebouwd worden op Goeree-Overflakkee?

Mag er nog gebouwd worden op Goeree-Overflakkee? Misschien schrok u van deze vraag. Er is immers een grote behoefte aan woningen. Waarom dan toch die vraag? Dat heeft alles te maken met provinciaal beleid. In dit artikel een actuele blik op provinciaal beleid waar we...
Provinciale SGP-ers in debat op eilandelijke thema’s

Provinciale SGP-ers in debat op eilandelijke thema’s

SGP-kandidaten voor Provinciale Staten en waterschap Hollandse Delta bezochten dinsdag 5 maart Goeree-Overflakkee om kennis te maken met de lokale fractie en inwoners van het eiland. De delegatie was tijdens het werkbezoek duidelijk onder de indruk van het Fort Prins...

Provincie gaat anders maaien voor meer insecten

De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig. Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen in de provincie...