Informatieve avond over toekomst van Ouddorp druk bezocht

Informatieve avond over toekomst van Ouddorp druk bezocht

Voor Ouddorp ligt er een grote uitdaging inzake de woningbouw. Dat werd op de SGP-avond over ‘de toekomst van Ouddorp’ van 4 april jl. nogmaals duidelijk. Naast de woningbouw, kwam ook de recreatie en de visie op het centrum van Ouddorp aan bod. Twee fractieleden en...
Tijdelijk meer kampeerplaatsen toestaan is onverstandig

Tijdelijk meer kampeerplaatsen toestaan is onverstandig

Veel ondernemers worden hard geraakt door de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De SGP ziet daarom graag dat de gemeente zich inzet om ondernemers waar mogelijk te faciliteren bij het beperken van de omzetschade. Toch...
Recreatievisie met kanttekeningen vastgesteld

Recreatievisie met kanttekeningen vastgesteld

Op 14 september stemde de SGP-fractie onder voorwaarden in met de recreatievisie Goeree-Overflakkee 2025. SGP-raadslid C. Grinwis gaf duidelijk aan dat er in de uitwerking gezocht moest worden naar de balans. Ook andere fracties drongen hierop aan. Met de vele...
Recreatievisie met kanttekeningen vastgesteld

Recreatievisie onder vergrootglas

Op donderdag 31 augustus stond de recreatievisie op de agenda in de oordeelsvormende fase. De SGP heeft het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met burgers, organisaties en burgercomités om input op te doen. Een aantal vragen blijven over. In de bijdrage van...