Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Op vrijdag 21 oktober trad SGP-fractielid Simon van der Tang in het huwelijk met zijn Annelie. Namens besturen en fractie van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Simon is vanaf 2018 lid van de SGP-fractie en raadslid voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij...
Met amendement van SGP is Nota Grondbeleid vastgesteld

Met amendement van SGP is Nota Grondbeleid vastgesteld

In de raadsvergadering van 3 februari stelde de gemeenteraad de nieuwe nota grondbeleid vast, inclusief een amendement van de SGP. Het amendement regelt dat bij een extra financiële last van 100.000 euro de raad vooraf om goedkeuring wordt gevraagd middels een...
Eerste vlog over basisscholen op ons eiland

Eerste vlog over basisscholen op ons eiland

In de raadsvergadering van 11 april jl. stond het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs op de agenda. SGP-Woordvoerder Simon van der Tang sprak namens de fractie zijn waardering uit over de wijze waarop tot nu toe met alle partijen wordt samengewerkt. Voor de...
Verkiezingsbijeenkomst SGP – Betrokken tot ín de kern

Verkiezingsbijeenkomst SGP – Betrokken tot ín de kern

In een volle zaal met bijna 50 belangstellenden in Ooltgensplaat spraken raadslid: Adrie van Gurp, lijsttrekker: Kees van Dam en kandidaat-raadslid: Simon van der Tang eind februari over de gemeentepolitiek. Het thema voor deze avond was de politiek in verleden, heden...