Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 november 2023

Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 november 2023

Op 9 november kwam de gemeenteraad bijeen om o.a. de Programmabegroting 2024 vast te stellen. De SGP stelde middels een motie voor om scenario’s te ontwikkelen voor een gezond financieel meerjarenbeleid. Daarnaast werd er gesproken over de subsidie voor...
SGP amendement Jaarstukken GRJR unaniem aangenomen!

SGP amendement Jaarstukken GRJR unaniem aangenomen!

Al bij de algemene beschouwingen vroeg de SGP aandacht voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt. Deze constructie wordt veel toegepast en is dan een samenwerking tussen verschillende bestuursorganen: bijv. gemeenten, provincies...
Met amendement van SGP is Nota Grondbeleid vastgesteld

Met amendement van SGP is Nota Grondbeleid vastgesteld

In de raadsvergadering van 3 februari stelde de gemeenteraad de nieuwe nota grondbeleid vast, inclusief een amendement van de SGP. Het amendement regelt dat bij een extra financiële last van 100.000 euro de raad vooraf om goedkeuring wordt gevraagd middels een...
SGP diende motie en amendement in bij behandeling jaarrekening 2020

SGP diende motie en amendement in bij behandeling jaarrekening 2020

Bij de behandeling van de jaarrekening 2020 van de gemeente diende SGP-woordvoerder Peter Grinwis zowel een motie in als een amendement. Een motie om het college te manen tot een betere verantwoording van innovatiegelden voor Smart Water, Paulina.nu en Eiland...