Fors overschot in 2022 | zorgen voor de toekomst

Fors overschot in 2022 | zorgen voor de toekomst

Financieel woordvoerder Peter Grinwis voerde tijdens de raadsvergadering op 15 december jl. het woord over de verordening precariobelasting terrassen waarbij hij aandacht vroeg voor het tijdelijke karakter van de uitbreiding van terrassen tijdens coronatijd. Hij...
SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

Op donderdag 26 november kwam de raad (digitaal) bij elkaar. Aanleiding was het herstelplan voor de begroting 2021. In de week ervoor was de begroting vastgesteld, maar wel met de kanttekening dat er tegemoet gekomen moest worden aan de opmerkingen die de provincie...
SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

SGP stelt vragen over reëel begroten

De begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. Cijfers dienen helder te zijn voor een goed beeld van de financiële huishouding van de gemeente. In een brief geeft de provincie een aantal mogelijke knelpunten die van belang zijn in meerjarig...
SGP fractie ontstemd over overschrijding krediet Shared Space

SGP fractie ontstemd over overschrijding krediet Shared Space

SGP fractievoorzitter C. van Dam was in de afgelopen raadsvergadering kritisch over de enorme overschrijding van het krediet voor de Koningin Julianaweg te Middelharnis. Bij de besluitvorming in de voormalige gemeente Middelharnis had hij bij het raadsvoorstel...
SGP fractie ontstemd over overschrijding krediet Shared Space

Huidige stand van zaken mbt bezuinigingen gemeente

Net als veel andere gemeenten moet de gemeente Goeree-Overflakkee bezuinigen. Dit komt doordat de gemeente minder geld ontvangt, onder andere van het rijk. Ook de financiële gevolgen zijn merkbaar van aannames en besluiten van de voormalige gemeenten. Tenslotte heeft...