Tag: Hollandse Delta

Houden we droge voeten op ons eiland?

Houden we droge voeten op ons eiland?

Met aan het begin van deze maand de herdenking van de Watersnoodramp uit 1953 blijft de vraag actueel of we ook de komende tijd droge voeten zullen houden op Goeree-Overflakkee. Over dat thema organiseert de SGP-afdeling Goedereede een openbare avond voor leden en belangstellenden. Wim de Jong, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SGP in Waterschap

Lees meer
Word Waterschapbestuurder voor de SGP

Word Waterschapbestuurder voor de SGP

De SGP Waterschap Hollandse Delta zoekt leden die interesse hebben in de politiek en mogelijk in de toekomst bestuurder willen worden bij het Waterschap. Deze mensen kunnen informatie aanvragen bij fractievoorzitter Wim de Jong. Ook in een flyer die deze week via de huis-aan-huisbladen wordt verspreid, nodigt de dijkgraaf u uit voor een inloopavond over

Lees meer
Renovatie rioolwaterzuivering (rwzi) Ooltgensplaat

Renovatie rioolwaterzuivering (rwzi) Ooltgensplaat

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Hollandse Delta stelt geld beschikbaar voor een renovatie van het rioolgemaal in Ooltgensplaat. Met de renovatie van de rwzi Ooltgensplaat blijft de zuivering van het afvalwater van de inwoners van Ooltgensplaat gegarandeerd. Bovendien maakt de renovatie het mogelijk om de installatie op afstand te beheren, besturen en

Lees meer
SGP Waterschap Hollandse Delta presenteert programma: Wijs met water

SGP Waterschap Hollandse Delta presenteert programma: Wijs met water

“Wijs met Water”. Onder deze titel presenteert de SGP haar verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta 2015 -2019. Het accent ligt op behoud van sterke waterkerende dijken, goede afvoer van regenwater, zuivering van afvalwater en voldoende zoet water voor land- en tuinbouw. ‘Water is onze vriend, maar kan ook onze vijand zijn. Het is onze vriend als

Lees meer
SGP in Waterschap wil tariefstijging beperken

SGP in Waterschap wil tariefstijging beperken

Op donderdag 27 november stelde de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta de begroting voor 2015 vast. Daarbij werd een motie van de SGP-fractie aangenomen. In de motie pleit de fractie voor een structurele bezuinigingen van 2,5 miljoen. ‘Aanleiding hiervoor is de uitwerking van de kostenstijging op de tarieven voor boeren, burgers en buitenlui’,

Lees meer

Pin It on Pinterest