Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

Op dinsdag 6 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen...
Raadsleden op excursie over windenergie

Raadsleden op excursie over windenergie

De raad van Goeree-Overflakkee houdt zich intensief bezig met het winddossier en bezocht vrijdagmiddag 28 februari het windmolenpark bij de Kreekraksluizen aan de Oesterdam. Dit park bestaat uit 31 windmolens met een rotorhoogte van 80 meter en een wiekhoogte 130...
Raad vergaderde over planMER Windmolens

Raad vergaderde over planMER Windmolens

Op donderdag 28 november 2013 vond in een zeer goed gevulde raadzaal weer een raadsvergadering plaats. Naast de gasten van de raad, waren veel inwoners gekomen voor de behandeling van de planMER in de Beeldvormende fase. Ook de SGP maakte een aantal kanttekeningen bij...

Commissie voor de m.e.r. adviseert over windmolens

Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat op Goeree-Overflakkee windmolens geplaatst zouden moeten worden. Hiervoor is eerder een akkoord gesloten tussen gemeente, provincie en Rijk. Voordeel daarvan is, dat de regie in grote mate bij de gemeente blijft. De provincie...