SGP doet mee aan nieuwe coalitie Zuid-Holland: ‘Elke dag beter’

SGP doet mee aan nieuwe coalitie Zuid-Holland: ‘Elke dag beter’

Op dinsdag 20 augustus heeft de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland” gepresenteerd. ‘Als ChristenUnie & SGP-fractie zijn we dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin...

Plaatweg Stellendam: inloopavond onderhoud Plaatweg

Stellendam – De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 2 juli 2015 een inloopavond over het groot onderhoud aan de Plaatweg. Het onderhoud vindt plaats in het najaar van 2015. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden de nieuwe inrichting van de weg...

Lijsttrekker Stoop (PS SGP Zuid-Holland) 3e op lijst Eerste Kamer

De SGP heeft de conceptkandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer die gepland staan op 26 mei 2015. Die lijst is vastgesteld door het bestuur, op basis van het advies van de selectieadviescommissie. Bij de opstelling van de lijst...
SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma 2015-2019

SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma 2015-2019

Samen voor Zuid-Holland”. Onder deze titel presenteert de SGP Zuid-Holland haar verkiezingsprogramma 2015-2019. In het programma ligt het accent op samenwerking van de provincie met andere overheden en maatschappelijke organisaties en instellingen. Op alle...