Tag: Provincie Zuid-Holland

Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om mkb te helpen met digitalisering

Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om mkb te helpen met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met behulp van onder andere digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publieke/private samenwerking heeft

Lees meer
SGP doet mee aan nieuwe coalitie Zuid-Holland: ‘Elke dag beter’

SGP doet mee aan nieuwe coalitie Zuid-Holland: ‘Elke dag beter’

Op dinsdag 20 augustus heeft de nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord “Elke dag beter. Zuid-Holland” gepresenteerd. ‘Als ChristenUnie & SGP-fractie zijn we dankbaar dat er een mooi akkoord ligt, waarin onze fractie verantwoordelijkheid mag dragen. In dit akkoord staan ook behoorlijk wat onderdelen die vanuit onze verkiezingsprogramma’s

Lees meer

Plaatweg Stellendam: inloopavond onderhoud Plaatweg

Stellendam – De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 2 juli 2015 een inloopavond over het groot onderhoud aan de Plaatweg. Het onderhoud vindt plaats in het najaar van 2015. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden de nieuwe inrichting van de weg bekijken. De inloopavond vindt plaats in verenigingsgebouw ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4a. Medewerkers van de

Lees meer

Lijsttrekker Stoop (PS SGP Zuid-Holland) 3e op lijst Eerste Kamer

De SGP heeft de conceptkandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer die gepland staan op 26 mei 2015. Die lijst is vastgesteld door het bestuur, op basis van het advies van de selectieadviescommissie. Bij de opstelling van de lijst is gekeken naar kennis en ervaring, een mix van jong en

Lees meer
SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma 2015-2019

SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma 2015-2019

Samen voor Zuid-Holland”. Onder deze titel presenteert de SGP Zuid-Holland haar verkiezingsprogramma 2015-2019. In het programma ligt het accent op samenwerking van de provincie met andere overheden en maatschappelijke organisaties en instellingen. Op alle provinciale beleidsterreinen worden concrete voorstellen gedaan. Zo wil de SGP dat het ruimtelijk beleid samen met overheden en andere belanghebbenden gericht

Lees meer
10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Gedeputeerde Staten stellen voor €10 miljoen euro bij te dragen aan het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Provinciale Staten bespreken het voorstel in januari. Het kabinet besloot in het najaar met de vaststelling van de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer tot deze maatregelen. Zuid-Holland heeft daarvoor een bijdrage toegezegd,

Lees meer
SGP Zuid-Holland kiest voor kennis, ervaring, vernieuwing en verjonging

SGP Zuid-Holland kiest voor kennis, ervaring, vernieuwing en verjonging

SGP in Zuid-Holland gaat de Statenverkiezingen in met aansprekende kandidaten. Op de kandidatenlijst van de SGP in Zuid-Holland staan 3 inwoners van Goeree-Overflakkee. Naast zittend Statenlid Servaas Stoop, zijn dat Hendrik Herweijer uit Dirksland en Peter Grinwis uit Ouddorp. Lijsttrekker Servaas Stoop trekt de kar voor een nieuwe periode. Stoop heeft kennis en ervaring op

Lees meer
Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee van start

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee van start

Vrijdagmiddag 15 november 2013 gaven gedeputeerde Han Weber en wethouder Piet Koningswoud de aftrap voor het project Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, dat door de Provincie –samen met eilandelijke partners- wordt ontwikkeld. Het is de bedoeling dat met de erfgoedlijn een cultuurhistorische en recreatieve verbinding wordt gemaakt over het eiland, van Brouwersdam tot en met Ooltgensplaat. In de

Lees meer
Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp N215 tussen Dirksland en N59

Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp N215 tussen Dirksland en N59

De provincie Zuid-Holland organiseert op 20 november 2013 samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Waterschap Hollandse Delta een informatiebijeenkomst over de uitvoering van het groot onderhoud en de verbetering van de verkeersveiligheid van de N215. Hierbij gaat het om het traject vanaf de watertoren bij Dirksland tot aan de N59. Naast het reguliere asfaltonderhoud worden er

Lees meer
Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het derde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee

Lees meer

Pin It on Pinterest