Raadsvergadering 29 februari 2024

Raadsvergadering 29 februari 2024

Op donderdag 29 februari vergadert de gemeenteraad. De vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via het dashboard Raadsinformatie/vergaderingen(externe link). Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum Het Rondeel,...
Raadsvergadering 29 februari 2024

Raadsvergadering 9 november 2023

Op donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad. In deze raad worden verschillende raadsvoorstellen besproken. Zo staat de Programmabegroting 2024 op de agenda. Ook een subsidieaanvraag van Goed-voor-Goed en de begroting van DCMR 2024 wordt behandeld. Op initiatief...
Raadsvergadering 29 februari 2024

Terugblik op de raad van 7 september jl.

Donderdag 7 september jl. was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De gemeenteraad sprak over groot onderhoud voor het gemeentehuis, diverse moties en de verklaringen van geen bedenkingen voor Ouddorp-Bad Oost. Bij het agendapunt groot onderhoud gemeentehuis...
Gemeenteraad neemt diverse besluiten in raad van 2 februari jl.

Gemeenteraad neemt diverse besluiten in raad van 2 februari jl.

De raadsvergadering van 2 februari 2023 was er een die bijna middernacht haalde. Rond kwart voor twaalf hamerde de voorzitter de vergadering af. Een kort verslag van een enigszins roerige vergadering, waarin discussies waren over o.a. het voorstel van het college over...
Eerste raad in vernieuwde raadzaal | 15 september 2022

Eerste raad in vernieuwde raadzaal | 15 september 2022

Op DV 15 september zal de eerste raadsvergadering worden gehouden in de vernieuwde raadzaal. De raad zal o.a. spreken over de startnotitie Beleidsnota Erfgoed, Kunst en Cultuur en het Meerjarenbeleidsplan van politie over de periode 2023-2026. De livestream van deze...