Gemeenteraad neemt diverse besluiten in raad van 2 februari jl.

Gemeenteraad neemt diverse besluiten in raad van 2 februari jl.

De raadsvergadering van 2 februari 2023 was er een die bijna middernacht haalde. Rond kwart voor twaalf hamerde de voorzitter de vergadering af. Een kort verslag van een enigszins roerige vergadering, waarin discussies waren over o.a. het voorstel van het college over...
Eerste raad in vernieuwde raadzaal | 15 september 2022

Eerste raad in vernieuwde raadzaal | 15 september 2022

Op DV 15 september zal de eerste raadsvergadering worden gehouden in de vernieuwde raadzaal. De raad zal o.a. spreken over de startnotitie Beleidsnota Erfgoed, Kunst en Cultuur en het Meerjarenbeleidsplan van politie over de periode 2023-2026. De livestream van deze...
Raadsvergadering dinsdag 10 mei 2022

Raadsvergadering dinsdag 10 mei 2022

Op dinsdag 10 mei vergadert de gemeenteraad. De punten van de uitgestelde raadsvergadering van 21 april komen deze avond aan bod. De livestream van de raadsvergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via: https://bit.ly/3kqi9qt. Ook de agenda en de stukken zijn daar te...
Digitale extra raadsvergadering 30 juni 2020

Digitale extra raadsvergadering 30 juni 2020

Op dinsdag 30 juni om 19.30 uur start de extra online vergadering van de gemeenteraad. De agendapunten waar de raad niet aan toe kwam tijdens de vergadering op 25 juni, worden op deze avond behandeld. In de oordeelsvormende fase zijn dat: het Meerjarenperspectief...