Tag: Raadsvergadering

Digitale extra raadsvergadering 30 juni 2020

Digitale extra raadsvergadering 30 juni 2020

Op dinsdag 30 juni om 19.30 uur start de extra online vergadering van de gemeenteraad. De agendapunten waar de raad niet aan toe kwam tijdens de vergadering op 25 juni, worden op deze avond behandeld. In de oordeelsvormende fase zijn dat: het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2020, de gemeenteraad heeft reeds in de vergadering van 25 juni

Lees meer
Eerste online raadsvergadering gemeente Goeree-Overflakkee

Eerste online raadsvergadering gemeente Goeree-Overflakkee

Als een van de eerste gemeenten in Nederland vergaderde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op donderdagavond 16 april volledig digitaal. Alle raads- en collegeleden namen vanuit hun thuiswerkplek deel aan de online vergadering. Tijdens de vergadering werd gedebatteerd, gestemd en werden raadsbesluiten genomen. SGP-raadslid C.G.M. Grinwis ging kort in op de nieuwe regeling met de Regionale

Lees meer
Eerste online gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee

Eerste online gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee

Op donderdag 16 april om 19.30 uur start de uitzending van de eerste online raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee. De raadsleden en collegeleden kunnen hierbij vanuit hun thuiswerkplek deelnemen aan een online vergadering. Een nagelnieuwe tijdelijke wet maakt besluitvorming buiten de raadzaal (dus ook online) mogelijk. Live uitzending via internet Zoals gebruikelijk zal deze raadsvergadering

Lees meer
Verslag raadsvergadering 28 januari 2016

Verslag raadsvergadering 28 januari 2016

De agendapunten in de raadsvergadering van donderdag 28 januari werden in hoog tempo besproken. Binnen één uur werd zowel de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase behandeld. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari waren er geen insprekers en werden er geen mondelinge vragen gesteld. Beeldvormende fase In de beeldvormende fase is allereerst een presentatie gegeven door

Lees meer
Raadsvergadering 28 januari

Raadsvergadering 28 januari

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee zal op D.V. 28 januari in vergadering bijeenkomen om te spreken over het bestemmingsplan Zoetwatervoorziening, Een verzoek voor een financiële bijdrage n het kader van de aanpassing politiebureau/brandweerkazerne te Sommelsdijk en over het bestemmingsplan Nolleweg 1b te Melissant. In de beeldvormende daze zal de dorpsraad van Oude Tonge zich presenteren. In

Lees meer
De raad in vergadering bijeen op 27 november jl.

De raad in vergadering bijeen op 27 november jl.

Diverse uiteenlopende onderwerpen werden in de raad van 27 november jl besproken. Zo sprak de raad beeldvormend over de Najaarsnota 2014 en een voorstel in het kader van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Beide voorstellen komen de volgende vergadering terug in de oordeelsvormende fase. Beeldvormende fase De gemeenteraad vindt het belangrijk om te

Lees meer
Gemeenteraad vergadert DV 2 oktober

Gemeenteraad vergadert DV 2 oktober

Op D.V. donderdag 2 oktober zal de gemeenteraad weer bijelkaar komen in een raadsvergadering. Tijdens de raad op 2 oktober wordt de dorpsraad van Ooltgensplaat verwelkomd. In vervolg op de presentatie van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloeit zal de dorpsraad van Ooltgensplaat tijdens de beeldvormende fase een korte presentatie voor de raadsleden verzorgen over activiteiten en achtergronden

Lees meer
Raadsvergadering donderdag 24 april 2014

Raadsvergadering donderdag 24 april 2014

De volgende vergadering van de gemeenteraad is op donderdag 24 april 2014. De raadsvergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum: ‘Het Rondeel’, aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis. In de verschillende fasen van besluitvorming staan de volgende onderwerpen op de agenda: Beeldvormende fase Voor de beeldvorming zijn geen onderwerpen geagendeerd. Oordeelsvormende fase In deze fase wordt

Lees meer
Motie van afkeuring, afgekeurd door Coalitie

Motie van afkeuring, afgekeurd door Coalitie

In de raadsvergadering van 6 maart jl. werd door de raadsleden volop gebruik gemaakt van de instrumenten van de raad. Zo werden er mondelinge vragen gesteld, moties ingediend en zelfs een motie van afkeuring inzake de gedeelde ruimte in de Koningin Julianaweg te Middelharnis, die het echter niet haalde door de tegenstem van de coalitiepartijen.

Lees meer
Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

Motie ter stimulering van nieuw beleid aangenomen

De raadsvergadering van 27 juni 2013 was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Tijdens deze vergadering, die ruim vier uur duurde, zijn tal van zaken besproken en besloten. Naast moties/amendementen en mondelinge vragen was er ruim aandacht voor de vaststelling van de kadernota. De Coalitiepartijen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA dienden daarbij een motie in

Lees meer

Pin It on Pinterest