SGP stelt schriftelijke vragen over de doorlooptijd van WMO-aanvragen

SGP stelt schriftelijke vragen over de doorlooptijd van WMO-aanvragen

De SGP-fractie krijgt signalen dat de onderzoeksperiode van WMO-aanvragen regelmatig verlengd wordt en wil zich daarom graag een beeld vormen van de situatie. Raadslid Adriaan Kasteleijn stelde daarom namens de SGP-fractie hierover vragen aan het college van B en W....
Schriftelijke vragen | SGP: zorgen om bereikbaarheid recreatieparken

Schriftelijke vragen | SGP: zorgen om bereikbaarheid recreatieparken

De SGP stelde opnieuw schriftelijke vragen over de blusvoorziening en bereikbaarheid van de brandweer in Ouddorp. SGP-Raadslid Peter Grinwis: ‘Het betreft voornamelijk de bereikbaarheid van verschillende parken, die onvoldoende zou zijn. Eerder liet de gemeente...
SGP stelt vragen over mogelijke aanwezigheid loden waterleidingen

SGP stelt vragen over mogelijke aanwezigheid loden waterleidingen

De SGP-fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van zorgwekkende berichten over de negatieve gezondheidsgevolgen van loden waterleidingen. De vragen kwamen voort uit een publicatie van de NOS op vrijdag 7 februari. Op de gestelde vragen had onze gemeente niet...
SGP stelt vragen over reëel begroten

SGP stelt vragen over reëel begroten

De begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. Cijfers dienen helder te zijn voor een goed beeld van de financiële huishouding van de gemeente. In een brief geeft de provincie een aantal mogelijke knelpunten die van belang zijn in meerjarig...
SGP stelt n.a.v. signalen vragen over oud&nieuw viering

SGP stelt n.a.v. signalen vragen over oud&nieuw viering

Bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering op 16 mei jl. stond ter kennisgeving de evaluatie van de jaarwisseling. Woordvoerder Hendrik Herweijer was namens de SGP behoorlijk ontstemt over de toenemende kosten door vandalisme en vernieling. Daarnaast wees hij op...