Thema SGP Ledenmagazine: ‘Zorg(en) voor de toekomst?!’

Thema SGP Ledenmagazine: ‘Zorg(en) voor de toekomst?!’

De leden van de SGP op Goeree-Overflakkee ontvingen afgelopen weken het eerste ledenmagazine van 2023 in de brievenbus. Naast de verschillende vaste rubrieken zoals: ‘Van de fractievoorzitter’, ‘Fractualiteiten’, de ‘column’ en het...
Over perspectief gesproken!

Over perspectief gesproken!

De SGP op Goeree-Overflakkee wenst iedereen Gods zegen voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar. Die wens verscheen in het Eilanden Nieuws van woensdag 22 december jl. Fractievoorzitter Herweijer: ‘In de laatste weken van het jaar wordt er veel teruggeblikt....
Afval goed scheiden loont

Afval goed scheiden loont

De berichtgeving rondom het afvalbeleid is soms verwarrend. Komt er alleen een vast tarief of ook een variabel tarief? Wat is beter: bronscheiding of nascheiding? Hoe zit het? Het is een feit is dat wij als inwoners van Goeree-Overflakkee nog veel te veel restafval...
Open brief SGP over herdenken

Open brief SGP over herdenken

In de editie van het Eilanden Nieuws van 29 april verscheen een brief vanuit de SGP-fractie Goeree-Overflakkee. In de brief gaat fractievoorzitter Hendrik Herweijer in op de tijd waarin we leven. Hij eindigt met een aantal regels uit het Wilhelmus. Hieronder de tekst...
SGP NIEUWS huis-aan-huis editie

SGP NIEUWS huis-aan-huis editie

Traditioneel geeft de SGP met een eigen blad eind december een terugblik op het afgelopen jaar. Dit jaar doen we dat met een SGP NIEUWS-krant waarin de fractie terugziet op de afgelopen periode en waarin ook wordt vooruitgezien. Naast bijdragen van wethouder Tollenaar...