SGP: Starterslening juist inzetten voor eigen inwoners

SGP: Starterslening juist inzetten voor eigen inwoners

Voor starters op de woningmarkt is het niet eenvoudig om aan een woning te komen. Niet alleen is de prijs van woningen sterk gestegen, ook zijn banken door aangescherpte regelgeving veel strikter met het verstrekken van hypotheken. Binnenkort zal de raad het...
Gemeente wil starters helpen met starterslening

Gemeente wil starters helpen met starterslening

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 2 januari 2013 de Verordening Starterslening Goeree-Overflakkee vastgesteld. Met de starterslening biedt de gemeente starters op de woningmarkt de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Het...
Wethouder Koningswoud legt ‘eerste steen’

Wethouder Koningswoud legt ‘eerste steen’

Op maandag 25 maart legde wethouder P. Koningswoud de ‘eerste steen’ voor de bouw van een nieuw appartementencomplex wat voornamelijk bestemd is voor starters. Het was zijn eerste officiële steenlegging als wethouder voor de nieuwe gemeente. Het moderne...
Starterswoningen voor Molenkade Stellendam

Starterswoningen voor Molenkade Stellendam

Op maandag 17 december ondertekenden de gemeente Goedereede en bouwbedrijf De Langen en van den Berg een anterieure overeenkomst. De Langen en Van den Berg gaat de locatie aan de Molenkade 82 opnieuw invullen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in januari 2013 in de...
Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

De raadsvergadering van donderdag 24 april 2008, stond vooral in het teken van de nieuwe visie op de recreatie en het bouwen voor onze eigen inwoners. Thema’s die van groot belang zijn voor onze gemeente. Naast deze onderwerpen werd het Groenkwaliteitsplan...