Tag: Windenergie

Inloopavond windlocatie Noordrand op 25 april 2018

Inloopavond windlocatie Noordrand op 25 april 2018

Van 11 april tot en met 22 mei 2018 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) voor windpark Kroningswind (plaatsingsgebied Noordrand) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 25 april 2018 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van deze stukken en vragen stellen aan

Lees meer

Onderzoeken randvoorwaarden windlocaties Goeree-Overflakkee ter inzage

Van woensdag 10 juni tot en met dinsdag 21 juli liggen de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD’s) voor de plaatsingsgebieden Anna Wilhelminapolder, Battenoord en Polder van Pallandt ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op de voorgenomen onderzoeken naar de haalbaarheid van deze windlocaties op Goeree-Overflakkee. Eind juni vinden hiervoor twee informatiebijeenkomsten

Lees meer

Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

Op dinsdag 6 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in de gemeenteraad. De structuurvisie bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Een aantal locaties is gewijzigd.

Lees meer
Raadsleden op excursie over windenergie

Raadsleden op excursie over windenergie

De raad van Goeree-Overflakkee houdt zich intensief bezig met het winddossier en bezocht vrijdagmiddag 28 februari het windmolenpark bij de Kreekraksluizen aan de Oesterdam. Dit park bestaat uit 31 windmolens met een rotorhoogte van 80 meter en een wiekhoogte 130 meter. Deze molens voorzien 55.000 huishoudens van groene stroom, voldoende productie om Zuid-Beveland, Noord-Beveland en

Lees meer

Hoorzitting over structuurvisie windenergie

Op donderdag 13 maart 2014 organiseert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een hoorzitting over de structuurvisie windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle inwoners en belanghebbenden de kans te geven zich uit te spreken over de structuurvisie. Door de mening van voor- en tegenstanders te horen kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit over windenergie

Lees meer

Partiële herziening regionale structuurvisie windenergie Goeree-Overflakkee

Vanaf 8 januari 2014 ligt de ‘Partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, windenergie’ voor zes weken ter inzage. De herziening gaat over de aanwijzing van plaatsingsgebieden voor windenergie binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Om tot deze plaatsingsgebieden te komen is een planMER onderzoek uitgevoerd, deze ligt eveneens ter inzage. De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 een

Lees meer
SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

De gemeenteraad stemde op 12 december j.l. in met het vrijgeven van het ontwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, inclusief het daarbij behorende plan MER windenergie Goeree-Overflakkee voor het starten van de inspraakprocedure. De heer Marktwat van de SGP benadrukte dat gezien het feit dat de huidige opgave voor energieopwekking vanuit het Rijk voor wind

Lees meer
Samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ ondertekend

Samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ ondertekend

Op donderdag 6 juni 2013 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’ tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee formeel ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente, provincie en Windgroep afspraken over het ruimtelijk onderzoek, baten en communicatie om maximaal 260MW windenergie te realiseren op Goeree-Overflakkee. De handtekeningen zijn gezet door wethouder Frans

Lees meer

Inloopavonden startdocument planMER Windenergie GO

Donderdag 25 april heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het proces rondom de m.e.r.-procedure voor windenergie op Goeree-Overflakkee en de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’. Uniek aan het proces is dat de gemeente, de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee zich samen inspannen om geschikte plaatsingsgebieden voor maximaal 260 MW (MegaWatt) windenergie op het eiland

Lees meer

Pin It on Pinterest