Inloopavond windparken Blaakweg en Suyderlandt

Vanaf donderdag 2 maart tot en met 12 april 2017 liggen het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’, de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Nieuwe-Tonge (windpark Blaakweg) en de ontwerp omgevingsvergunning voor de...

Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

Op dinsdag 6 mei heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen...

Commissie voor de m.e.r. adviseert over windmolens

Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven dat op Goeree-Overflakkee windmolens geplaatst zouden moeten worden. Hiervoor is eerder een akkoord gesloten tussen gemeente, provincie en Rijk. Voordeel daarvan is, dat de regie in grote mate bij de gemeente blijft. De provincie...