Welkom bij de vergadering van Wmo-Adviesraad GO

Welkom bij de vergadering van Wmo-Adviesraad GO

De openbare vergadering Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee is op 17 maart 2015 van 19:00 uur tot 21:30 uur, locatie Rondeel (voormalig ISGO gebouw) kamer 1.36. U wordt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Agenda 17 maart 2015 1. Opening, mededelingen...
Welkom bij de vergadering van Wmo-Adviesraad GO

Openbare vergadering WMO-adviesraad

De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de Gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W...
Welkom bij de vergadering van Wmo-Adviesraad GO

Bijeenkomst Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee

In het Rondeel, Dwarsweg 40, is dinsdag 29 oktober de openbare vergadering van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, van 19.00 tot 21.30 uur. Op de agenda ondermeer overleg met wethouder G. de Jong, bijeenkomst met cliëntenraden, VN verdrag rechten van de mens,...
Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Op dinsdag 8 oktober vond in het Rondeel in Middelharnis een bijeenkomst plaats over de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente staat voor een ingewikkelde opgave en kiest er daarom voor om nauw samen te werken met verschillende...
Wmo-Adviesraad zoekt een onafhankelijk voorzitter (m/v)

Wmo-Adviesraad zoekt een onafhankelijk voorzitter (m/v)

De Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee is op korte termijn op zoek naar een onafhankelijk voorzitter. De Wmo-Adviesraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over alle zaken die van belang zijn...