Tag: WMO

Hulp gezocht! input gevraagd!

Hulp gezocht! input gevraagd!

De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met het schrijven van een overkoepelend beleidsplan Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we onze inwoners het beste ondersteunen?” De gemeente willen we graag inwoners betrekken bij het maken van dit plan, dat inwoners moet helpen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen

Lees meer
WMO Adviesraad Goeree-Overflakkee zoekt nieuwe secretaris

WMO Adviesraad Goeree-Overflakkee zoekt nieuwe secretaris

Middelharnis – De WMO Adviesraad Goeree-Overflakkee heeft als motto: “Samenwerken aan een beter Goeree-Overflakkee”. In verband met het periodiek aftreden van de huidige secretaris zijn zij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde kandidaat die, na een ruime inwerkperiode, de functie van secretaris op zich wil nemen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en

Lees meer
Vanaf 2016 zorgt de Regiotaxi Goeree-Overflakkee voor het Wmo-vervoer

Vanaf 2016 zorgt de Regiotaxi Goeree-Overflakkee voor het Wmo-vervoer

Vanaf 1 januari 2016 wordt gebruikgemaakt van een nieuw collectief vervoerssysteem voor het Wmo-vervoer op Goeree-Overflakkee. Op vrijdagmiddag 4 december zijn op het gemeentehuis in Middelharnis de nieuwe vervoerscontracten ondertekend tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Connexxion Taxi Services BV en Taxi De Vlieger Zierikzee BV. De contracten zijn op basis van een aanbestedingsprocedure tot stand zijn

Lees meer
Ledenmagazine SGP NIEUWS

Ledenmagazine SGP NIEUWS

De SGP op Goeree-Overflakkee informeert haar leden op diverse manieren. Naast de digitale informatie verschijnt er ook regelmatig een ledenmagazine. De laatste versie verscheen eind oktober. In dit blad onder meer aandacht voor de decentralisaties met artikelen vanuit de fractie en de verantwoordelijke wethouder G. de Jong. Hoofdredacteur P.C. Grinwis schrijft in zijn redactioneel over

Lees meer
WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

De maatschappij verandert waardoor burgers op een andere manier zorg en ondersteuning willen ontvangen: beter afgestemd op hun persoonlijke situatie en zo min mogelijk inbreuk doen op de (keuze)vrijheid. Daar komt bij dat de kosten van de zorg op termijn niet meer betaalbaar zijn op de huidige manier en dat niet iedereen deelneemt aan de

Lees meer

Vanaf 1 februari levert Welzorg de Wmo-hulpmiddelen

De gemeente Goeree-Overflakkee en Welzorg Nederland BV hebben een overeenkomst gesloten voor de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen. Met ingang van 1 februari 2014 heeft Welzorg de hulpmiddelen van de gemeente overgenomen. Voor de klanten verandert er niet veel. Klanten behouden hun eigen hulpmiddel, maar hebben voor onderhoud en service contact met de nieuwe

Lees meer

Persoonlijke verzorging toch niet naar de gemeente

Begin november maakte Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) bekend dat de persoonlijke verzorging in 2015 in handen komt van de zorgverzekeraars. Eerder was er sprake van dat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor persoonlijke verzorging. Uitzondering Er zijn mensen die Needed my dozens retin a no prescription in usa absolutely grayed-blue another I viagra with prescription

Lees meer
Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Geslaagde bijeenkomst over inrichting Sociaal Domein

Op dinsdag 8 oktober vond in het Rondeel in Middelharnis een bijeenkomst plaats over de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente staat voor een ingewikkelde opgave en kiest er daarom voor om nauw samen te werken met verschillende partners uit de samenleving. De eerste uitkomsten van deze samenwerking zijn tijdens de

Lees meer
Gemeente informeert over veranderingen sociale domein

Gemeente informeert over veranderingen sociale domein

De komende jaren verandert er veel in het gemeentelijke sociale domein. Op donderdag 7 februari spraken vertegenwoordigers van de gemeente, welzijns- en zorgpartijen en cliëntenorganisaties met elkaar over de concept visie op het sociale domein. Het doel van de bijeenkomst, die werd gehouden in de raadzaal, was om de visie die er ligt in samenwerking

Lees meer

Pin It on Pinterest