Motie Leefbaarheid platteland en verschraling openbaar vervoer

Motie Leefbaarheid platteland en verschraling openbaar vervoer

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december diende het CDA een motie in, mede ondertekend door onze fractie, om de verschraling van het openbaar vervoer tegen te gaan. De motie roept het college op om bij de Provincie aan te dringen op goed openbaar vervoer...
Raad stemt in met motie tegen armoedeval

Raad stemt in met motie tegen armoedeval

Op donderdag 15 september werd de eerste gemeenteraadsvergadering gehouden in een geheel vernieuwde raadzaal. Na de installatie van een nieuw raadslid voor VKGO besloot de raad over verschillende agendapunten en werd een motie, mede ingediend door de SGP, aangenomen...
Een raadsvergadering met veelbesproken onderwerpen en motie’s

Een raadsvergadering met veelbesproken onderwerpen en motie’s

Op donderdag 2 juni jl. sprak de gemeenteraad als eerste over de ontwerpverklaringen van geen bezwaar voor Ouddorp Bad en als tweede over het bestemmingsplan De Nieuwe Handelskade fase II. Daarnaast is onder andere op initiatief van de SGP-fractie een motie ingediend...
SGP diende motie en amendement in bij behandeling jaarrekening 2020

SGP diende motie en amendement in bij behandeling jaarrekening 2020

Bij de behandeling van de jaarrekening 2020 van de gemeente diende SGP-woordvoerder Peter Grinwis zowel een motie in als een amendement. Een motie om het college te manen tot een betere verantwoording van innovatiegelden voor Smart Water, Paulina.nu en Eiland...
Motie verantwoording Innovatiegelden

Motie verantwoording Innovatiegelden

De SGP-fractie heeft vorig jaar hebben we bij de jaarrekening, of bij de begroting, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verantwoording van het Smart Water programma en in het verlengde daarvan Paulina.nu en Eilandmarketing. Drie projecten die door de vorige raad...