Tag: Toekomstvisie

Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stemt unaniem in met toekomstvisie eiland

Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stemt unaniem in met toekomstvisie eiland

Tijdens de raadsvergadering van 12 februari jongstleden is de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee unaniem akkoord gegaan met de toekomstvisie voor de gemeente, de Eilandvisie. Hiermee beschikt de gemeente over een heldere langetermijnvisie waar iedereen zich op kan richten en die de kaders biedt voor de besluitvorming van de gemeente. Met deze visie kunnen de maatschappelijke opgaven

Lees meer

Toekomstvisie vastgesteld

In de raadsvergadering van donderdag 12 februari stelde de gemeenteraad de toekomstvisie voor Goeree-Overflakkee vast. Fractievoorzitter Kees van Dam sprak zijn waardering uit voor de visie. Aangezien de betrokkenheid van de bevolking niet bijzonder groot was, trok hij de conclusie dat met vertrouwen heeft in de gemeentepolitiek. Reeds in het coalitieprogramma was door de coalitiepartijen

Lees meer

Pin It on Pinterest